De Curator

De curator in deze zaak is:

Mr. E.R. Butin Bik
Werkzaam bij: Veldhuijzen Evenboer & Nuiten advocaten
Burg. De Raadtsingel 89
3311 JG te Dordrecht
Postbus 1080
3300 BB Dordrecht
Tel: 078-6133966
Website: www.veldlaw.nl
Email: mail@veldlaw.nl

De faillissementen van de Cinjee Groep worden met ingang van 15 augustus 2013 behandeld door mr. C.F.W.A. Hamm van het kantoor Borsboom & Hamm Advocaten te Rotterdam:

Borsboom & Hamm Advocaten
Weena 614
3012 CN  Rotterdam

Website: http://www.borsboomhamm.nl

Een curator is iemand die door de rechter is aangewezen om het beheer te voeren over de bezittingen van een natuurlijk persoon of van een rechtspersoon tijdens het faillissement. Indien een rechtspersoon of een natuurlijk persoon niet langer aan zijn/haar betalingsverplichtingen kan voldoen (insolvent is), kan de rechtbank het faillissement uitspreken. Daarbij wordt door de rechtbank een curator benoemd. Deze dient in het belang van de schuldeisers de boedel van de failliet te liquideren en binnen de mogelijkheden en wettelijke regelingen zo mogelijk schuldeisers een uitkering te doen. Een doorstart is in principe ook mogelijk, maar dat hangt af van de levensvatbaarheid ervan.

Resultaat

Op 4 november 2011 heeft de curator zijn eerste faillissementsverslag uitgebracht.
Zie: http://www.veldlaw.nl/site/?page=4&id=64.
Dit verslag is een weergave van de eerste bevindingen van de curator, gebaseerd op gesprekken die zijn gevoerd met bestuurders, crediteuren, aandeelhouders en adviseurs. Dit verslag behandelt de periode vanaf faillissementsdatum tot 31 augustus 2011.
Naar verwachting zal het volgend verslag na wederom zes maanden worden gepubliceerd (begin mei 2012).

De groep van investeerders vormde een bewerkelijk onderdeel. Deze groep is voorlopig gevoegd onder de categorie concurrent crediteuren, aangezien hun aanspraken, ondanks de door hen bedongen pandrechten, volgens de curator, afhankelijk zijn van een eventueel surplus van de opbrengst van de portefeuilles en de voldoening van de vorderingen van mogelijk hoger gerangschikte pandhouders. Indien en zodra de opbrengsten daartoe aanleiding geven, zal hun positie nader worden beoordeeld.

Financiële informatie

  • Bijzondere preferente crediteuren:  € 40.784.103,26 (Concurrente crediteuren komen aan de beurt als de preferente vorderingen voor 100% zijn voldaan).
  • Concurrente crediteuren (inclusief investeerders): € 7.664.376,52. Deze moet nog worden aangepast aan het tweede faillisementsverslag!

Top