Misdaad loont ?!

Inleiding:

Het bedrijf ‘Cinjee Advies’ te Sliedrecht was tot een aantal jaren terug een snelgroeiend bedrijf, maar ging in 2011 ten onder! Meer dan € 50.000.000,- euro is verdampt!

Kan dat dan zomaar? U zult wel denken van niet. We leven in een rechtsstaat en daar zal, op wat voor manier dan ook,  gerechtigheid moeten zijn. Dit dachten de mensen ook die ooit geïnvesteerd hadden in ‘Cinjee Advies’ te Sliedrecht. De waarheid is echter anders! Mensen zoals u en ik zijn bedragen van € 50.000,- tot € 300.000,- kwijt, maar ook professionals zijn honderdduizenden euro’s kwijt. Mensen, zoals u en ik, die vertrouwen hebben in medemensen.

Kan dit dan zomaar?:

Hoe bizar ook om te zeggen, maar blijkbaar wel! Je kunt mensen gewoon in een luchtbel laten investeren. Contracten opstellen die niet kloppen. Onderpanden verstrekken die niets waard zijn. En zelfs al weet je dat je bedrijf failliet gaat, kun je gewoon doorgaan met deze praktijken, er is NIEMAND in Nederland die hier iets tegen doet! Raar, de slachtoffers van deze groep mensen (‘Cinjee Advies’ en voormalig financieel directeur Eelko Kooistra) dachten in een rechtsstaat te leven. Inmiddels na vele jaren strijden denken ze er wel anders over. De slachtoffers worden door de zogenaamde rechtsstaat in de steek gelaten.

 

Werkwijze:

De werkwijze van ‘Cinjee Advies’ komt het beste naar voren in het item wat ooit is gemaakt voor de uitzending van ‘Tros Opgelicht?!’ d.d. 18 september 2012: http://www.opgelicht.nl/uitzending/2012/607/  (te beginnen bij 04.40 min. na het item ‘nepprijzen’). Kijk, luister, zie en huiver!

Mensen werden verleid met een prachtig verhaal, mooie rentevergoedingen en een onderpand wat GEGARANDEERD werd. Het ingelegde bedrag zou grotendeels worden vergoed als het bedrijf ‘Cinjee Advies’ zou klappen! Er was toch een onderpand? Hoe doortrapt waren de bestuurders van ‘Cinjee Advies’  door gewone mensen minimaal € 50.000,- te laten investeren zodat ze gezien werden als professionele marktpartij en ze dus nergens aanspraak op konden maken!

Wie deden (indirect) aan deze praktijken mee:

 • Notarissen; wat was hun rol? Waar was hun zorgplicht en in hoeverre zijn zij medeaansprakelijk?
 • Verzekeraars; keken zij niet mee dan en waar was hun zorgplicht?
 • Hypotheekverstrekkers: wat hield hun zorgplicht in en in hoeverre kan hen aansprakelijkheid worden verweten?
 • Accountant(s); wat constateerden zij en waarom is er geen goed beeld gegeven van de financiële positie van ‘Cinjee Advies’? In hoeverre zijn zij ook aansprakelijk?

Controlerende instanties:

De AFM keek ooit naar de bedrijfsvoering van ‘Cinjee Advies’. Is het niet te bizar voor woorden dat de AFM tot op heden geen uitspraak heeft gedaan over het al dan niet onrechtmatig handelen van de door het bedrijf Cinjee gekozen financiële constructie?

Curator:

Hoe bizar kan het zijn dat, toen ‘Cinjee Advies’ inderdaad failliet ging, we als slachtoffers inderdaad bij de curator aan gingen kloppen en dat deze gewoon het onderpand niet erkende! Dit onderpand was toch mede gecontroleerd door o.a. de AFM? Slachtoffers werden middels een simpele brief op de hoogte gesteld van het feit dat hun onderpand niet erkend werd (dus niets waard was). Hier moesten ze het mee doen! Nog eens nagezocht wat ook alweer de functie van de curator was. Het opkomen voor het belang van de slachtoffers? Het  staat er zo leuk, maar de praktijk wijst in dit geval uit, dat het niet waar is. Het draaien van uren en er zelf beter van worden is hier het motto. Dit zien we overal gebeuren in Nederland maar niemand doet er wat aan! Dat moet niet kunnen! Het hoort niet, het is niet fatsoenlijk!

We hebben als slachtoffers nog veel vragen voor de curator, zoals:

 • Is Mr. Butin-Bik zaken te weten gekomen die wij, als slachtoffers, nog niet weten?
 • Wat is de echte reden dat Mr. Butin-Bik deze zaak laat voor wat het is en het werk overlaat aan zijn opvolger?
 • Mr. Butin-Bik heeft altijd laten merken niet blij te zijn geweest met de ‘Stichting Slachtoffers Cinjee Advies c.s.’. Waarom is dat? Ons en zijn doel zou toch hetzelfde moeten zijn: gerechtigheid en eerlijkheid. Zijn taak was om het faillissement op een nette, transparante manier af te ronden. Moet zijn opvolger dit nu gaan oplossen?
 • Waarom is de zaak (na ruim 2 jaar) nog niet afgerond?

Aangiftes:

Veel ‘leden’ van de ‘Stichting Slachtoffers Cinjee Advies c.s.’ hebben aangifte gedaan. Nog niemand heeft officieel iets gehoord over deze aangiftes. Het Openbaar Ministerie vindt het te lastig en heeft geen capaciteit om onderzoek te doen (niet genoeg financieel rechercheurs). De FIOD vindt (nog) niets onrechtmatigs. Tientallen miljoenen zijn verdampt? Hallo!! Wakker worden!! Deze vorm van tot nu toe straffeloos zakendoen mag geen navolging hebben en tot precedentwerking leiden!

Vonnis:

Reeds in 2011 (30 november) is er een vonnis tegen de voormalig bestuurders van ‘Cinjee Advies’ uitgesproken. Waarom wordt hier niets mee gedaan?

Stichting Slachtoffers Cinjee Advies:

De Stichting is een groep mensen die hun krachten hebben gebundeld. Zij doen hun uiterste best om op te komen voor de belangen van de slachtoffers. Diverse deskundigen steunen de Stichting belangeloos in hun strijd voor recht en rechtvaardigheid.

De slachtoffers:

Dit zijn normale, hardwerkende mensen zoals u en ik, mensen die (zoals naderhand is gebleken) te goed van vertrouwen zijn geweest!

Inmiddels zijn enkele slachtoffers hun huizen kwijt, heeft er een slachtoffer vlak na het faillissement van ‘Cinjee Advies’ zelfmoord gepleegd (waarbij het faillissement zeker van invloed is geweest op dit slachtoffer), mensen zijn op jonge leeftijd overleden (door stress vanwege dit hele gedoe), mensen hebben van de stress spontaan suikerziekte gekregen en oude mensen kunnen niet meer genieten van hun oude dag, omdat zogenaamde ‘vrienden’ hun hele spaarpot en bezit op slinkse wijze hebben afgepakt. Anderen weten niet meer hoe ze rond moeten komen en ondervinden dagelijks de nasleep van dit drama.

Klokkenluiders:

Tot op heden kijken, instanties die er in wezen voor de benadeelden moeten zijn, aan de zijlijn toe. Moet hier de beerput dicht blijven? Mag hier geen klokkenluider zonder angst voor represailles luiden? Is hier sprake van een doofpotcultuur? Een onderzoeksjournalist die zich in de zaak zou willen verdiepen, zal van de smeuïge feiten smullen. Een belangstellende journalist mag in deze zaak zelf de titel bedenken. En via hoor en wederhoor aan een kritisch onderzoek doen. De Stichting heeft niets te verbergen.

Status van de Stichting:

 • 55 deelnemers
 • Schadebedrag deelnemers: € 11.000.151,-
 • 29 aangiften (grotendeels bij de politie in Dordrecht)

Natuurlijk zijn er meer gedupeerden maar we weten ook dat we wellicht nog niet een ieder hebben kunnen bereiken. Ook zijn er slachtoffers die er geen ruchtbaarheid aan willen geven, omdat het geïnvesteerde geld wellicht niet helemaal zuiver is geweest.

Vragen die de stichting nog heeft:

 • Waar zijn die tientallen miljoenen gebleven? (Verdampt?? Kan dat?? Buitenland?? Hoe dan??).
 • Kunnen de mensen die in het voortraject verantwoordelijk waren nergens op worden aangesproken? kan dit dan maar gewoon in Nederland?
 • Waar zijn de instanties die op moeten treden tegen dit grote onrecht? Het Openbaar Ministerie, de FIOD, de curator?? Te lastig?? Te ongrijpbaar??
 • Spelen er andere machten, zoals invloedrijke investeerders die wellicht niet met zuiver geld ook in het bedrijf hebben geïnvesteerd?
 • Zijn er soms autoriteiten die bang zijn voor gezichtsverlies? Proberen zij zaken van bovenaf te blokkeren?
 • Wat is de werkelijke financiële positie van de voormalige bestuurders van ‘Cinjee Advies’ op dit moment? Er zijn sterke aanwijzingen dat namelijk niet alles aan het papier is toevertrouwd.

De familie Cinjee en Eelko Kooistra;

Velen van hen wonen nog steeds in hun grote huizen. Ze doen verwoede pogingen om in de schuldsanering terecht te komen. De partners van de voormalige bestuurders lukt dit ook. De heren Cinjee gaan nog steeds strak in hun zwarte pakken naar de kerk waar ze hun positie proberen te verstevigen. Ook hebben ze hier en daar een baantje. Eelko Kooistra (de toenmalige financieel directeur van ‘Cinjee Advies’) is ook allang weer aan de slag. Deze mensen hebben in ieder geval overeen dat:

 • Ze geen enkele vorm van berouw of medeleven tonen naar de slachtoffers toe;
 • Ze alles proberen te vergeten en hun (gelovige) leventje weer hebben oppakt;
 • Ze vinden dat iedereen de schuld heeft van dit faillissement, behalve zijzelf: ‘Met de wetenschap van nu, hadden we het anders aan moeten pakken’.
 • Ze het normaal vinden dat mensen die hard en eerlijk voor hun (spaar)geld, zaak en oudedagvoorzieningen hebben gewerkt, tenminste €  50.000,= Euro zijn kwijtgeraakt en dat zij met andermans geld een luxe leventje mogen hebben en zonder strafvervolging tot op heden verder kunnen leven.

Externe deskundigen:

De stichting heeft zelf de beschikking over een hoop juridisch kennis en heeft deze ook meerdere keren extern laten toetsen. Oordeel zelf: deze zaak staat bol van oplichting en fraude.

Reeds ondernomen stappen, met in het kort de resultaten

 • Tros Opgelicht?!
  • Ooit enthousiast begonnen;
  • Te weinig resultaten nu, niet bevorderlijk voor de kijkcijfers;
  • Beseffen dat uitzoeken heel veel tijd en energie kost, die tijd krijgen de makers van het programma niet (mede wegens de interne bezuinigingen).
 • AFM
  • Wat was hun rol?
  • Hebben ze die rol goed vervuld?
 • De Nederlandse bank
  • Wat was hun rol?
  • Hebben ze die rol goed vervuld?
 • De curator
  • Waarom erkent de voormalige curator in deze zaak de pandrechten niet en komt hij hierdoor niet op voor de slachtoffers?
 • De banken
  • Wat was hun rol?
  • Hebben ze die rol goed vervuld, m.n. het onderwerp ‘zorgplicht’?
 • De FIOD
  • Waarom pakken ze de zaak niet op?
  • Wat is hun rol?
  • We hebben ze voor kleinere sommen geld wel eens actiever bezig gezien.
 • De notaris(sen)
  • Wat was hun rol?/waren hun rollen?
  • Hebben ze die rol goed vervuld?
 • De accountant
  • Hadden zij niet aan de bel moeten trekken?
  • Was de laatste jaarrekening van ‘Cinjee Advies’ in orde? Eenvoudige controles door gerenommeerde partijen geven aan dat er al te zien was dat de jaarrekening gemanipuleerd was en van geen kant klopt. Deze berekeningen werden echter wel gebruikt door de firma ‘Cinjee Advies’ om potentiële investeerders over de streep te trekken.
 • De media (AM web, Reformatorisch Dagblad, Nederlands Dagblad, etc.)
  • Ook hier gaat het om de nieuwswaarde, we gaan met een nieuw mediaoffensief beginnen.
 • De kerkenraad van de kerkelijke gemeente van de Familie Cinjee
  • Waarom doen ze zo hun best om de familie Cinjee weer op een voetstuk te plaatsen?
  • Heeft deze kerk misschien verplichtingen t.a.v. de familie Cinjee?
  • Wat doet er nou echt toe in de kerk?
 • De politiek
  • Ten einde raad hebben we wat Kamerleden aangeschreven, we hopen dat dit resultaten op gaat leveren

Conclusie:

Een rechtstaat? Welnee!! Integendeel: een Stichting en mensen die zich inzetten voor recht, vechten tegen onrecht en onrechtvaardigheid worden door de wederpartij, die de firma Cinjee steunt, op een zijspoor gezet. De wederpartij gaat er vanuit dat de Stichting en mensen die zich inzetten voor recht en rechtvaardigheid vanzelf moedeloos worden en het verzet te zijner tijd zal opgeven. Maar de Stichting en mensen die zich inzetten voor recht, zijn aanhouders. Zij komen op voor het recht van de benadeelden. Wie luistert naar hen? Wie luistert naar het bedrijf en de familie Cinjee? Wie verschaft de benadeelden recht? Deze laatste vraag is in wezen een ultieme vraag. Elke journalist die zijn of haar vak serieus neemt, is benieuwd naar het antwoord op deze vraag en zal deze in het kader van hoor en wederhoor durven en willen stellen. De Stichting en haar mensen zijn aanhouders die nooit of te nimmer zullen opgeven.

Top