Tussenpersoon in de problemen

Relaas: Hoe een koe een haas vangt!

Op mijn 63-jarige leeftijd, is mijn zoon die ingroeide in de zaak, weggelopen, onder het mom van: “wij zijn lopende schietschijven”. Deze opmerking bracht hij mee toen hij een  cursus bedrijfsschade verzekeringen bij de Fontys in Eindhoven bijgewoond had en herhaaldelijk door hem werd geuit.

Mijn stelling dat wij een verantwoord niveau van klantenbestand en vertrouwen hebben bij cliënten en er dus gewoon aan door moesten werken, zodat wij, door de nieuwe wetgeving cq meteorietenregen heen gekomen met minder dan de helft conculega’s, rijen van cliënten voor de deur zouden kunnen krijgen waar wij zelf dan niet eens op ingesteld zouden zijn.

Edoch hij, mijn zoon, stapte dus toch op en ik ging door met het denkbeeld: “het zal toch niet van je jongste zoon afhangen, werk dus door en doe alle PE-examens”, wederom. Nb de NBvA accountmanager (waarmee ik destijds nog wel eens vertrouwelijkheden uitwisselde), mij op 18 oktober 2009 per e-mail liet weten buiten SAA nog een alternatief te hebben, nl Cinjee Advies.  (Dit kwam voort uit een eerder gesprek met hem, of het wel verstandig was om alleen met 2 medewerkers door te gaan op mijn leeftijd). Hij vroeg of hij Cinjee zou vragen contact met mij op te nemen. Maar dat wilde ik niet en liet de boel liggen en werkte gewoon door. Waarna ik toch langzaam ging denken van: “stel dat ik iets meer dan buikpijn krijg, hoe dan verder zonder opvang met 2 medewerksters” op kantoor.

Ik legde contact met Hoeijmakers in Kessel, Meeuws assurantiën via accountant, wat contacten in Midden- en Zuid Limburg. Toen SAA voor en na eens gebeld. Cisco Baroe, een portefeuillehandelaar, was een middag en avond op kantoor en bood zijn diensten aan. Nog wat assurantiekantoren in Noord-Limburg en de voorzitter van LAC-Noord gesproken, die had nagenoeg mijn leeftijd en zat ook aan stoppen te denken, dus gegevens uitgewisseld.

Uiteindelijk kreeg ik van een klant een telefoontje. Tijdens dit telefoontje vertelde hij mij dat hij een brief van Cinjee heeft ontvangen. Zijn vorige tussenpersoon had zijn portefeuille aan Cinjee verkocht en hij vroeg mij of ik bij het overnemen en sluiten van de hypotheek wel alles had weggehaald bij deze oude tussenpersoon. Ja, stelde ik maar ik ben best geïnteresseerd in die klantenbrief. Ik nam het door en dropte dit in het dossier voor kennisgeving. Maar ik ontdekte, na een begrafenis van een familielid in de woonplaats van de bovengenoemde oudtussenpersoon, dat de lichten op zijn kantoor uit waren en de telefoon niet meer bereikbaar en liet dit op mij inwerken.

In december 2009 heb ik spontaan toch maar eens gebeld met Cinjee, omdat mijn cliënten van Vaals, Nijmegen, Den Bosch, Tilburg vanuit mijn startjaar December 1977, verspreid zijnde, er geen assurantiekantoor op de hoek interesse had vanwege deze spreiding, wel een dikke BMW voor de deur, maar zich slechts binnen een straal van 20 km begeven. Aldus nog al vaker mee geconfronteerd zijnde en mijn eis was dat het goed gebeuren moest en ik wil het begeleiden en er moet kamerbreed een buitendienst zijn die bij mijn clientèle, al dan niet onder mijn begeleiding, bezocht worden cq geholpen worden als vanouds, thuis aan de tafel.

Dus naar Cinjee gebeld begin december 2009, met mevrouw P.d J., directie-secretaresse. Hier heb ik zo’n 20 minuten mee gebabbeld en zo over de duim verteld hoe mijn zaken zoal reilde en zeilde vanaf december 1977 en erg veel op Reaal en AXA georiënteerd was. Na +/- 30 minuten belde zij spontaan terug. “Mijnheer H., ik heb ons gesprek zojuist met de directie besproken en zij bieden ipv 5,2 x de omzet, als u direct met ons aan de slag gaat, 5,6 x de omzet”, omdat zij juist een volmacht van Reaal rond kregen en met onze Reaalportefeuille er direct een startboost mee te zullen kunnen maken. Ik stelde dat ik geen haast had en ook niet met geld te pushen ben, nl het moet kwalitatief goed lopen als het tot een overdracht komt. U kunt mij wat materiaal toesturen, zodat wij wat meer weten van elkaar.

Een en ander ontvangen en rond de jaarwisseling beoordeeld, bijgevolg ik in Januari 2010 met een redelijk positieve instelling langs mijn werk eraan ben gaan werken, edoch dit ging M.C.D. niet snel genoeg en omdat mijn oudste zoon ’s-Avonds toevallig op het kantoor was terwijl zij belde en ik weer telefoon kreeg gaf ik mijn zoon de telefoon van M.C.D. Zij spraken over een en ander en dat ik mijn cliënten liet voorgaan was zij niet gewend, stelde zij voor of mijn oudste zoon zijn vader en haar niet zou willen helpen, zodat er meters gemaakt konden worden, om tot een besluit te geraken.

Mijn zoon heeft voor juridische kant mbt feit dat Cinjee zonder personeel slechts overnam dat traject met juist personeelszaken en kantongerecht opgestart en samen zijn wij in Sliedrecht op het bedrijf gaan kijken met de carnaval en hadden wij een concept (voorlopige) overeenkomst tot dan uit gekristalliseerd, bijgevolg wij tijdens dat bezoek ook onze goedkeuring konden leveren en het concept werd ondertekend toen ik op het bedrijf ook een buitendienst constateerde die dus tot Vaals toe de cliënten kan bezoeken en bezocht.

Mijn zoon en ik hebben ons uit de naad moeten werken langs ons dagelijkse werk om zaken tijdig op de rol te krijgen eind maart 2010 werd desondanks niet gehaald maar met veel inzet 28-04-2010, als uiterste aktedatum wel.

Nb Cinjee administratie nam alreeds contacten op met alle 13 verzekeraars waar wij zaken meededen en richtte zich op eind Maart 2010. Ik heb dit teruggefloten bij verzekeraars die hun al de verzoeken van Cinjee gingen volgen, omdat wij niet akteklaar waren ook  voornamelijk ivm regelingen met personeel en boekhouding. Derhalve kon de akte wel per 28-04-2010 passeren. Wij moesten toen wel even uitblazen zo hadden wij ons uit de naad moeten haasten om alles op tijd en volgens afspraak op orde te krijgen v/d akte van verpanding en van overdracht, voorgesteld door Cinjee zelf, bij de notaris te passeren.

Vervolgens mocht ik als oud DGA zonder concurrentiebeding en onder  hun Beroepsaansprakelijkheidsverzekering en inschrijving/melding bij AFM verder meewerken en zo nodig produceren en cliënten coachen die mbt de overzetting van de portefeuille naar Cinjee eind juni 2010 begon mbt schadeverzekeringspakketten. Er liepen zoals niet verwacht, toch nogal zaken anders maar ook fout bijgevolg wij tot sept/okt 2010 erg veel correcties en begeleiding hebben moeten leveren.

In december 2010 kreeg ik bericht dat zij Cinjee om reorganisatieredenen onze portefeuille bij SAA in beheer hadden gegeven, terwijl Cinjee er de baas over bleef werd grondrechtelijk schriftelijk bevestigd door de directie van Cinjee dat het hun cq ons eigendom zou blijven. Ik vond dit vanwege alweer andere naam en beleidswijzigingen niet verstandig, edoch men had dit al zo geregeld met SAA. Vanaf toen hebben wij dus steeds meer met SAA gaan samenwerken wat betreft vragen en storingen die zich toch ook nu weer gingen voordoen. Wij hadden van Cinjee werkvloerfouten +/- 10cm dikke stapel klachten.

Maar inmiddels kan SAA er ook wat van en wordt de stapel zeker niet kleiner van klachten en herstel voorstellen/verzoeken van cliënten van ons bij Cinjee/SAA op schadeverzekeringen, maar ook bij schade verwerking en niet te vergeten de complexe  producten. Daar voelt iedere medewerker zich bij HAK mee belaagd als wij doorverwezen naar verzoeken om service te leveren. Echter slechts de portefeuille werkzaamheden die wij aandragen, worden met veel moeite, ondanks wij aangegeven wat er al loopt ter ondersteuning, doorgegeven maar men behandeld ons als stiefzoon onder het mom “jullie zijn geen tussenpersoon meer (nog even los van de eigen klantenkennis en PE + B en A diploma) weten wij niets van wat er nu wel of niet bij die clientèle is gerealiseerd. Ik ervaar dit niet als erg handig, want ik hoor vaak ook niets van die clientèle meer. Terwijl wij toch dagelijks wel enkele en soms meerdere telefoonverzoeken en vragen van cliënten te verwerken krijgen cq deze doorspelen aan Cinjee/SAA. Die dan ook weer gewoon niet bevestigen wat zij er mee deden. Bijgevolg als klanten weer wat opmerkingen van nog niets vernomen hebbende cq van correctie gezien wij wederom SAA nodig vonden/vinden om te rappelleren en vaker na veel vijven en zessen pas weer zaken hersteld werden door SAA.

Medio april 2011 kregen wij een mail dat de gelden nog niet binnen waren maar mijn maandelijkse betaling over enkele dagen zou volgen. Een 2de mail ontvangen dat geld er nog niet was maar zsm betaald zou worden,  ik mailde hen met de vraag wat dan de reden was, ik kreeg geen antwoord, edoch ontving ik die zaterdag met de post het navolgende:

Dat zij het contract, nu er zo’n andere tijd was aangebroken, wilde openbreken en pas over 3 maanden, en dan maar 60%, nog wilde gaan betalen, enz.

Hierop heb ik de Rechtsbijstand ingeschakeld, omdat het mij nu te gortig werd, nl in September 2010 had men nog niets betaald sedert 28-04-2012, maar had ik wel van Reaal en enige andere verzekeraars delen van de provisie ontvangen. stel in het geheel zoals ik door had gegeven 3 maanden betrof in 5 maanden tijd, ik had in augustus 2010 al in een telefooncontact met de heer Kraaienveld mijn ongenoegen uitgesproken. Hij zou de maandelijkse storting gaan doen, edoch in september nog niets ontvangen hebbende heb ik een advocaat ingeschakeld en dus zijn er de eerste 5 maanden afgerekend t/m oktober en nogmaals 5 maanden in november t/m maart 2011 verder, zonder storingen, betaald geworden, maandelijks.

Nu dus terug naar het bericht van openbreken contract cq eenzijdig contractbreuk, door Cinjee in april 2010. Hierop schakelde ik de Rechtsbijstand in die nu wel dekking bleek te bieden (nb in Sept 2010 niet bijgevolg die actie om betalingen aan de gang te krijgen mij al +/- € 11.000,– gekost hebben).

Wij zijn opzettelijk niet ingegaan op Cinjees voorstellen en kozen eigen weg, zodat wij met mijn zoon en de advocaat en zijn secretaresse in Sliedrecht afspraken. Maar aldaar was men onwrikbaar en niet bereid de portefeuille terug te leveren, daar volgens advocaat van Cinjee, Godfried van Berkel, Cinjee nu ineens zijn eigen voorgestelde verpanding niet erkende. Hoe wij ook marchandeerde, wij konden huiswaarts met lege handen.

Thuis direct stappen ondernomen om de provisies via SAA naar Cinjee te blokkeren en tegen Cinjee een procedure opstart opgezet, alsook de notaris op zorgplicht aangesproken.

Door middel van het faillissement van Cinjee is de bevoegdheid van het kantoor om te adviseren, alsook de beroepsaansprakelijkheid verloren gegaan, terwijl de kosten om oude cliënten te helpen als zij belden of mailden met vragen of storingen zonder enige honorering alleen maar opgelopen en moet ik met lede ogen de waarde zien dalen van de portefeuille door het beleid cq werkwijze van Cinjee/SAA.

Nl Gezien mijn 66 jarige leeftijd moet ik inmiddels tot de jaren van verstand zijn gekomen om per 01-01-2013 nu dan toch ook mede door de ontwikkelingen spagaten en wetgeving afgaan zien van nieuwe PE-examens en mijn B en A diploma’s cq recht op klantencontact maar niet meer te prolongeren, dit heb ik dan dus nog 2 ½ jaar begeleidt en met zeer veel noodzaak cq voldoening samen met mijn laatste medewerkster.

Het verlies is de miljoen inmiddels overstegen en groeit nog steeds mede in afwachting van het feit of de verpanding erkend zal gaan worden, zou enige reductie!? Via de curator zijn te verwachten!

Desondanks kan ik spreken van geluk gehad, want mijn dubbele inzet 80 tot 100 uren brachten nog een pensioentje en M.C.D. had tot 2x toe mij vereerd met een voorstel tot eveneens boven € 50.000,– te investeren hetgeen, volgens mijzelf die contractgarantie een bodemloze put zou worden voor Cinjee en ik er tot 2x toe geen vertrouwen in had, maar wel de eis stelde dat zij maar eerst moesten zorgen om administratief op orde te geraken en de afrekeningen eindelijk te leveren, en dat wij dan zouden kunnen bekijken hoe het bedrijf er bij staat. Hierbij blijkt met de kennis van nu dat het allemaal nog ernstiger bleek met betrekking tot het bedrijf Cinjee en daarboven op deze oplichtingsaktie om op oneigenlijke garanties geld op te halen zonder aanzien des persoons. Hier mocht ik dan GELUKKIG niet instinken tot grote opluchting achteraf.

Overigens wordt er vaker kritiek geuit op de hoge honorering van de portefeuille overdracht, maar hierin zat bij mij maar 3% rente, hetgeen niet als royaal of overdreven mag worden neergezet en had ik serieus vertrouwen in mijn besluit om over te dragen onder de begeleiding van mij en mijn laatste medewerkster, mag ik nog wel onderstrepen, tot dat zaken anders gingen lopen als gedacht/gepland en ons overvielen.

TT

Top