Na het faillissement ….

Gelet op het feit dat de familie Cinjee vrij en frank zich in de kerk en samenleving laat zien, doet je vermoeden dat het allemaal zo’n vaart niet loopt.

Opmerkelijk dat je in dit land mensen kunt benadelen zonder dat iemand je op de vingers tikt. Of zou er toch nog een keer een rechter recht gaan spreken? Wat zou het overigens getuigen van moed en daadkracht als de familie Cinjee zelf zou erkennen, dat ze de hoofdrolspelers zijn in dit drama; dat zij persoonlijk verantwoordelijk zijn.

Opmerkelijk dat je investering, je bedrijf of je verkochte verzekeringsportefeuille zomaar weg is. Ieder had z’n stevige onderpand. Daar was niets mis mee. Natuurlijk kon dat onderpand in waarde fluctueren, maar verdwijnen. Dat had niemand kunnen vermoeden. Je bent het kwijt. Zou de curator daar meer van weten? Zou de waarheid toch nog een keer aan het licht komen?

Opmerkelijk hoe de omstanders reageren.
Och ja, het misgegaan. Vervelend: allereerst voor de familie zelf en ja, al die andere mensen die erbij betrokken zijn, die waren toch alleen maar uit winstbejag. Nee, in het echte verhaal, over de kern, daar hebben mensen die er naar kijken geen interesse in. Ze hebben hun eigen conclusies getrokken. Natuurlijk gaan ze zich niet verdiepen in pandrecht, laat staan in verzekeringsportefeuilles. Ze beoordelen de kwestie via hun eigen frame. Stel je voor, dat je je mening op grond van de feiten bij moet stellen.

Hoe zou het toch komen dat men de waarheid niet wil horen? Zou het soms komen, dat je dan actie moet ondernemen? Dat je de helpende hand moet toesteken of het kwaad ook inderdaad bij de naam moet noemen?

Opmerkelijk dat de kerkelijke gemeente (waar een deel van de familie nog lid van is) net doet of er niets aan de hand is. Je zou toch denken toen in een TV-uitzending daders en slachtoffers uit dezelfde kerk in beeld kwamen, er toch een verklaring zou komen. Op z’n minst een uiting van
betrokkenheid. Niets van dat alles; wellicht hebben ze uitzending niet gezien. En dan te weten dat de Bron waaruit de kerk put, hier heel duidelijk over is. Gerechtigheid en barmhartigheid komen daarin veelvuldig voor en hebben een diepe lading.

Opmerkelijk dat het leven voor de gedupeerden na het faillissement niet meer is zoals daarvoor. Zekerheden en vanzelfsprekendheden zijn verleden tijd. De impact is groot! Hoe compenseer je het gigantische verlies? Hoe zorg je voor inkomsten? Hoe betaal je de rekeningen? Hoe help je als ouders je kinderen? Het geeft je leven een wending! Een wegomlegging, maar kom je ooit weer op de route?

En weet je wat opmerkelijk is, ja zelfs zeer bijzonder!? Noem het een wonder van Boven. Dat onverwacht en ongedacht er weer mensen op je pad worden gezet, die barmhartigheid zijn. Mensen, die zich inzetten voor recht en gerechtigheid.

Dan kun je weer verder.

Top