Een wantrouwend echtpaar

Ons verhaal…

Al een aantal jaren maakte we tevreden gebruik van een tussen persoon, bij het oversluiten van onze hypotheek bijvoorbeeld heeft hij alles in het werk gezet om en zo gunstig mogelijk rente te krijgen.
Toen deze man het rustiger aan wilde gaan doen en aankondigde zijn portefeuilles te verkopen aan Cinjee verzekerde hij ons daar aan een kapitaal krachtige en betrouwbare partij te hebben.  Na enige tijd kregen we een Cinjee adviseur op bezoek om kennis te maken en onze portefeuilles door te nemen.  Dit was in februari 2011.
 
Al gauw kwam ter sprake dat Cinjee een unieke mogelijkheid bood aan een klein groepje klanten om te investeren in Cinjee. Cinjee was immers bezig om meer portefeuilles op te kopen.  De rente was aanzienlijk 12% het minimaal in te leggen bedrag ook minimaal 50.000 euro. Lager was niet mogelijk i.v.m. overhead kosten etc.etc….(veel later begrepen we pas wat de echte reden van die 50k was.)
We hebben die avond geen toezegging gedaan maar we kregen daags erna wel een e-mail met nogmaals dit aanbod er werd in dat mail ook gesuggereerd dat de AFM akkoord gegaan was met deze constructie. (Wat er niet instond was dat de AFM NIET akkoord was maar dat ze geen zeggenschap hadden over een inleg van meer dan 50.000 euro).
 
We hebben dit aanbod doorgesproken met twee bekende van ons, beide werkzaam in de financiële wereld.  Die waren niet bekend met verpanding van polisen, maar er werd hypothecaire zekerheid geboden en verder was op dat moment 12% voor kortlopende leningen tussen bedrijven onderling een goede maar zeker geen absurd hoge rente. Wel werd ons geadviseerd te vragen naar de financiële positie van Cinjee Advies.  
 
Niet veel later mevrouw M.D-C., directie lid van Cinjee Advies contact op. Zij heeft een telefoongesprek van bijna een uur, ons weten te overtuigen, dit gebeurde achterafgezien zeer geraffineerd. Een deel van het gesprek ging over koetjes en kalfje, over de kinderen etc, afgewisseld door vertrouwen te wekken aangaande de goede positie van Cinjee Advies. Hoe kon dat zij wel winst maakten terwijl de kleinere tussen personen het moeilijk hadden. 
Kort daarna kwam de financieel directeur E.K. bij ons op bezoek, met de jaar cijfers van 2009 (daar hadden we om gevraagd). De jaar cijfers over 2010 “lagen nog bij de accountant” (een leugen: want later zou blijken dat deze tot op de dag van vandaag niet opgemaakt zijn). Maar we hoefden ons geen zorgen te maken, de winst over 2010 was aanzienlijk hoger van die over 2009 (een leugen: want later zou blijken dat er in 2010 zware verliezen geleden zijn).ook de grote schulden last die in 2009 op de balans stond was geen probleem dit lag samen met de wijze waarop Cinjee portefeuilles kocht (op afbetaling). Ook kwam E.K. met een veelbelovend en prachtig verhaal over een kapitaalkrachtige partij waarmee Cinjee advies samen de autoverzekeringen markt zou wakkerschudden, dit alles natuurlijk bedoelt om vertrouwen te wekken… 
 
Niet lang na het ondertekenen van de lening overeenkomst en het storten van de 50.000 euro ging het helemaal mis. Hoe heb ik me zo laten verlijden denken we nog wel eens. Waren er geen aanwijzingen dat het fout kon gaan, wellicht wel maar de geraffineerde werkwijze en de overtuigingskracht met de bijbehorende leugen en niet te vergeten het gebrek aan kennis in deze materie van onze kant. Waar heb je anders een financieel adviseur voor nodig?
 
Naast de financiële schade hebben we vooral ook last van een vertrouwenscrises, wantrouwen tegen elke financiële instelling.
Wie kan je nu nog je geld toevertrouwen?
De banken met toezichthouders? Nou nee, kijk maar naar de banken crisis en het omvallen van de DSB door falend toezicht.
De verzekeringsmaatschappijen? Ook niet, terugdenkend aan de woekerpolissen en duren onnodige levensverzekeringen.  
Tussen personen dan…. de Cinjee’s nooit meer maar wie dan nog wel?
 
Een wantrouwend echtpaar.
 

Top