Een gedupeerd stel

Hierbij ons persoonlijk verhaal van oplichting door de familie C.

In januari 2011 hebben wij Cinjee Advies B.V. een bedrag van € 50.000,- geleend tegen een rentepercentage van 10% op jaarbasis.

Wij hechten er belang aan u onze motivatie van deze lening kenbaar te maken.

In januari van dit jaar hebben onze zoon en zijn vriendin een huis gekocht. Als adviseur hebben wij toen de heer P.J. C. geraadpleegd. De heer C. is namelijk al meer dan 10 jaar onze adviseur bij financiële zaken en deed ons voorkomen dat zijn bedrijf een standvastige organisatie is waar zeer professsioneel en integer met geld wordt om gegaan.

Bij berekening van de hyptheek bleek dat onze kinderen te weing eigen geld konden inbrengen om het huis aan te kunnen kopen. Een optie zou zijn ons aandelen-/obligatiepakket te verkopen en het geld te storten in het huis van onze kinderen. Dit bovengenoemde pakket hebben wij afgesloten toen wij óns huis kochten en de opbrengst hiervan, is €370,- per maand, hebben wij wel nodig als aanvulling op ons netto te besteden maandinkomen.

Dit was volgens de heer C. geen probleem, want hij kon voor ons een lening regelen bij de Interbank van €50.000,-. Dit geld zouden wij dan bij hem investeren. Wij betalen ongeveer €200, – per maand rente aan de Interbank, maar zouden van Cinjee Advies €416,66 per maand rente ontvangen. Ons leek dit een goed voorstel en wij zijn ingegaan op zijn advies, mede op basis van een al jarenlang vertrouwen.

Uit bovenstaande blijkt dus dat onze investering geld is, dat privé is geleend en dus ook weer aan de Interbank moet worden terug betaald.

Door alle ontwikkelingen zijn wij momenteel privé zeer sterk benadeeld, namelijk:

  1. onze aflossing bij de Internetbank van €200,- gaat gewoon door
  2.  we krijgen de maandelijkse rente van €416,66 niet meer.
  3. wij moeten ook nog de €50.000,- terugbetalen aan de Interbank

Wij hopen dat u begrijpt dat wij erg zijn gedupeerd en dat alles in het werk gesteld zal worden ons geld weer terug te krijgen.

Een gedupeerd stel

 

Top