Een ex medewerker

Verhaal van een ex medewerker

Cinjee Advies: 25 mei 2009 tot en met 21 juli 2011

Op maandag 25 mei was mijn eerste werkdag nadat ik de vrijdag ervoor (22 mei 2009) was aangenomen door de heer M. C. sr. Ik had een paar weken hiervoor een email naar de info gestuurd met mijn vraag of ik een open sollicitatie mocht doen. Ik werkte voor 8 uur in een supermarkt in Hendrik Ido Ambacht. Ik had deze email verstuurd nadat onze dochter was aangenomen voor de frontoffice. Ik wist dat het een groeiend bedrijf was en omdat mijn man in de WAO was terecht gekomen vanwege een ernstige hartziekte durfde ik dit ook te doen. Ik werd gelijk aangenomen en meneer Cinjee wilde dat ik 5 dagen ging werken. Ik had echter een opzegtermijn bij de supermarkt. Ik ben op 25 mei begonnen met 4 dagen te werken bij Cinjee Advies en 1 dag bij de Super tot en met 1 juli 2009.

Ik kwam terecht op dossierbeheer bij R.H. en J.T. aan het Trapezium. Ik had het direct goed naar mijn zijn en de sfeer was heel goed. Aan het eind van de 2e week kwam meneer Cinjee bij R. H. en een collega en ik moesten mee naar de Kubus omdat we op de schade afdeling moesten helpen. Wij kregen die dag een berg informatie op ons af. Mijn collega is de daarop volgende week teruggegaan naar dossierbeheer, ik ben gebleven. Ik vond het niet gemakkelijk. Het meeste moeite had ik met het bel-eiland. Een keer hadden ze er mij opgezet, maar dat ging echt helemaal mis. Alle binnenkomende schades/telefoontjes kwamen daar binnen. Ik raakte helemaal in paniek. Ik kreeg toen weer administratief werk en voelde mij daar veel beter bij.

Op 15 september werd ik op de Aktie-afdeling geplaatst en moest polissen invoeren in de volmacht. Ik vond het helemaal leuk en had het echt prima naar mijn zin met mijn collegas. Een heerlijke tijd die duurde tot begin januari 2010. Toen werd deze afdeling naar beneden gehaald en kwamen we onder P.D.. Ik werd als sub-hoofd gebombardeerd en was het aanspreekpunt van de afdeling. Ik moest iedere week de planning maken en kreeg veel vrijheid, maar ik voelde me ook heel verantwoordelijk. Toch had ik het heel goed naar mijn zin.

Per 1 juni 2010 werden wij als afdeling verplaatst naar boven. Wij konden wel zelfstandig werken. We hebben boven heel veel lol gehad, maar ook werd er kei hard gewerkt. Ook de mensen van D. en G. zaten bij ons. Polissen overvoeren in de volmacht. P.D. ging op vakantie. Alles moest ineens binnen 1 week klaar. We hebben toen met elkaar 3 avonden overgewerkt. Het was een hele klus, maar we hadden hem geklaard.

In september hoorden we van de moeilijkheden met ASR. Per 1 oktober werd onze afdeling weer verplaatst en moesten we bij de ingang boven zitten. Eind november was de volmacht over en dus was ook onze afdeling ter ziele. Heel jammer want het waren geweldige mensen die op deze afdeling zaten.

Ook ik werd ondergebracht bij de auto’s provinciaal. Maar ik zat niet meer zo lekker op mijn plekje. Ik ben in februari 2011ondergebracht bij frontoffice en was verantwoordelijk voor het doorsturen en controleren van de aanvraagformulieren.

In december 2010 hadden we echter ons hele loon niet gekregen omdat er moeilijkheden met betalingen waren. Begin januari 2011 is toen het resterende salaris gestort.

25 april 2011 kregen we echter niet ons loon. Eind mei kreeg ik een gedeelte van april en begin juni het resterende deel van april. Heel veel echter hebben dit niet gekregen, zo ook onze dochter. Mei, juni en juli hebben we via het UWV gekregen.

Ik weet dat we eind mei een mail hebben gekregen van M. C. jr. die heel lelijk deed dat er gedacht werd dat het bedrijf in moeilijkheden was. Dat was het ook, maar werd glashard ontkend. We werden door verwezen naar You Sure, want ook dat was opgericht.

In juni 2011 stond er op het AM web dat er een openbare verkoping zou zijn wegens een belastingschuld. Verslaggever, opkopers e.d. stonden toen ook voor de deur. Het was echt een chaos en niemand kon lekker meer werken. Echter is de openbare verkoping afgeblazen. Het personeel is ontzettend loyaal geweest ten opzichte van de directie. Iedereen geloofde toch dat het weer goed kwam. Dat was hopen tegen beter weten in.

Iedere keer werd er beloofd dat er salaris gestort zou worden. Er kwam toen ook een beslaglegging op de rekening door de Graaf en Partner. Ik heb veel oud tussenpersonen ontvangen op frontoffice. Boze en gefrustreerde mensen gezien. Mensen die geïnvesteerd hadden, in april zelfs nog € 200.000,–. Deurwaarders, aangetekende brieven kwamen dagelijks. Het faillissement werd aangevraagd door het personeel en zo werd het faillissement op 19 juli 2011 uitgesproken. Ik heb toen nog 2 dagen gewerkt en had toen vakantie. Ik hoefde na mijn vakantie niet meer terug.

 

OOA Consultinggroup: 2 januari tot en met 31 mei 2012

Ik had heel snel een andere baan en ging per 1 september 2011 bij B. werken. Echter ik was daar heel veel alleen en op 18 september 2011 overleed mijn moeder na 4 dagen waken. Zij was dement en al jaren ziek. Ook terwijl was mijn broer van 52 jaar hard ziek geworden.

Onze jongste zoon die ook bij Cinjee Advies had gewerkt werd benaderd om bij de OOA Consultinggroup te werken. Dit was het bedrijf wat opgestart was door de familie Cinjee en de heer E. K. Ik had het niet zo naar mijn zin bij B. mede doordat ik zo veel aan mijn hoofd had met mijn broer, maar werd in deze tijd ook benaderd door de OOA Consultinggroup. Ik ben gaan praten en besloot om er te gaan werken. Ik had het nooit slecht naar mijn zin gehad bij Cinjee Advies en vertrouwde eigenlijk dat het nu heel anders zou gaan. Mijn broer stierf 13 november 2011, 8 weken na mijn moeder.

2 januari 2012 ben ik bij de OOA Consulting Group begonnen. Had ik het maar nooit gedaan. Ik heb vanaf de eerste dag een druk gevoeld. Ik was ’s maandags nog maar net binnen en ik moest gelijk gaan bellen. Ik stelde me voor als een werkneemster van Maxidon BV. Ik moest allerlei bedrijven bellen voor afspraken i.v.m. energie. Ik heb me echt volop hier in gegeven en heb veel afspraken gemaakt voor Maxidon. We moesten ook 2 avonden werken. Ik was aangenomen voor 3 dagen, ik mocht zelf mijn dagen indelen, als ik maar 2 avonden werkte. In de avond belde ik voor afspraken met particulieren. Begin februari kwam M.C. sr. ineens en stelde dat het zo niet goed ging. Hij zou weleens met het bijltje gaan hakken, hij ging samen met P.S. lijsten maken die goed moesten zijn. Hij ging zo te keer want hij had HBO en was bankdirecteur geweest, had een groot bedrijf geleid en van de grond af opgebouwd. Ik voelde me zo minderwaardig en hij ging zo te keer dat ik helemaal over mijn toeren was. Toen zag ik de ware aard van M.C. sr. Je kreeg ook geen kans iets te zeggen. In deze zelfde tijd vroeg hij aan zijn dochter N.C. om geld. N. C. moest naar de bank en moest voor M.C. sr € 1.000,00 meenemen. Ik snapte er niets van, want onze zoon had in januari zijn volledige salaris niet gekregen en men. Cinjee kreeg zomaar € 1.000,00. In februari werd onze zoon op staande voet ontslagen wegens disfunctioneren. Ik heb me toen een paar dagen ziek gemeld. Ik vond het vreselijk. Maar ja ik kon 2 dingen doen, of thuis blijven en helemaal geen geld meer krijgen of toch gaan werken en proberen het naast me neer te leggen.

Ik ben toch gaan werken. Ik heb toen eerst een gesprek met N.C. en M.C. jr gehad. Ik wilde niet over S. praten. Maar ik kreeg toch te horen: S. heeft het niet verdiend, dus die krijgt geen geld. 14 maart hadden we allemaal nog geen geld gekregen van februari. Een paar personeelsleden gingen in overleg of we naar M.C. jr zouden gaan. Iemand ging M.C. jr halen. Dat was dus niet zo leuk.

“Ik bepaal wanneer jullie geld krijgen, het komt deze week binnen en jullie hoeven onderling geen overleg te plegen. Heel dominant was M.C.  jr. Maar zo dominant dat ik ’s avonds helemaal over mijn toeren thuis kwam. Eigenlijk wilde mijn man niet meer dat ik terugging. Onze zoon (de 2e) heeft toen ’s avonds naar M.C.  gebeld en hem gevraagd waarom hij mij gevraagd had om daar te komen werken. Hij kon mij toch niet betalen. Hij heeft gezegd dat hij het schandalig vond. De andere morgen had ik mijn salaris op mijn rekening. Begin april had ik het ook van maart.

Al met al kreeg ik het gevoel dat ik dingen aan het doen was die niet door de beugel konden. Er waren leads van mensen die ooit een inschrijfformulier ingevuld hadden via internet en daar moesten we maar afspraken meemaken. Het lukte van geen kanten.

Ik ging iedere dag met meer tegenzin en voelde me totaal niet op mijn gemak. Half april heb ik per eind mei ontslag genomen. Ik zou ook mijn vrije dagen nog opnemen. Ook werd de samenwerking groter met een adviesgroep uit Schiedam. Deze staat onder leiding van C.v.G. die een vergunning van de AFM heeft. Ook moesten er weer portefeuilles gebeld worden, terwijl ze dit niet meer mochten doen. De ene adviseur kwam, de andere ging.

Begin april is het ontslag van onze zoon teruggedraaid per 1 mei, dus gelukkig stond dat ontslag niet meer. Per 1 mei had hij ook een andere baan. Gelukkig maar.

Echter ze zouden 3 mei de helft van het bedrag wat open stond betalen € 7.600,– Het gebeurde niet. Onze zoon zat al vanaf het begin van het jaar zonder geld. Hij heeft een eigen huis, het is dat wij en zijn broer hem geholpen hebben anders had hij zijn huis kunnen verkopen. 7 mei ging ik naar het werk en kon mijn mond niet meer houden. Ik heb tegen M.C. jr. gezegd dat ik het helemaal zat was. Beloven en beloven en niet betalen. Dan moet je niet bij mij wezen maar bij E.K.. Ik heb toen tegen M.C. jr gezegd: M.C.jr  alles moet wel verantwoord worden wat hier gebeurd als we voor Gods Rechterstoel komen. Hij ging helemaal uit zijn dak. Ik nam grote woorden in mijn mond en hij had hier geen zin in. Het was beter als ik ook naar huis ging. Dan zou hij het wel in orde maken. Ik zei toen: Ja dan krijg ik zeker ook geen geld. Hij haalde zijn schouders op. Even later moest ik bij E.K. en M.C sr komen. M.C. sr zei dat hij een rechtschapen Christen was. En wat ze beloofden dat ze dat ook deden. Het geld was voor het weekend overgemaakt naar S. zo werd mij verteld. Eind van de middag stond er een gedeelte op, maar nog niet eens de helft. S. krijgt nog bijna € 5.000,00. Dat is veel geld.

Ik heb ook mijn salaris niet gekregen van mei. Onze zoon heeft herhaaldelijk gebeld en ik heb in totaal € 450,00 gekregen. Ik krijg nog zo’n € 1.100,00. Iedere keer hadden ze een smoesje. Herhaaldelijk gemaild. Ook geen antwoord.

Ik zit nu al 4 maanden zonder werk. Ik moet eigenlijk wel werken. Mijn man zit in de WAO, is zwaar hart patiënt. Hij heeft 4 jaar geleden een ICD gekregen omdat zijn hart nog maar voor 14% werkte. Volgende maand krijgt hij weer onderzoeken, want de kans is groot dat hij op de lijst komt voor een eventuele harttransplantatie.

Ik ben natuurlijk lang niet zo gedupeerd als de investeerders, maar ik voel me wel gedupeerd. Waarom hebben ze mij teruggevraagd terwijl ze wisten hoe het er bij ons voor stond. Ik weet het: ik ben zelf teruggegaan, dat kan ik hen niet verwijten. Maar ik voel me voor gelogen. Eens zei M.C. sr. Je moet bij mij blijven hoor, ik zal voor je zorgen. Jullie zien het. Tot 2 keer toe heb ik een faillissement meegemaakt, samen met verschillende oud collega’s van Cinjee Advies die ook bij de OOA Consulting Group hoorden.

Een ex medewerker

Top