Een ernstig gedupeerd tussenpersoon

Ons verhaal:

Wij waren eigenaar van Cabri assurantiën. Met wij bedoel ik ondergetekende Carl Lundahl en mijn lieftallige vrouw Brenda. Na enige jaren hard zwoegen en met zeer veel inzet doch met zeer veel plezier een solide assurantiekantoor te hebben opgezet werden wij in 2007 benaderd door M. C. van Cinjee Advies met de vraag of ik onze portefeuille aan hun wou verkopen.  Na lang nadenken en in goed overleg met mijn vrouw hebben wij besloten om op hun voorstel in te gaan.

We realiseerden ons dat wij in onze functie als financieel adviseur te weinig juridische kennis hadden en daarom schakelden wij een jurist in om een waterdichte overeenkomst te sluiten met de Cinjees.

We kregen een koopsom ineens en voor het restant werd een termijnbetaling afgesproken. Dit hield 8 jaar lang een bedrag van € 2.500,= onder vermelding dat dit eigenlijk alleen maar meer kon worden daar Cinjee zulke goed adviseurs had en als die het portefeuille bestand uit zouden breiden dat wij daar automatisch van mee zou profiteren. (het blijven immers onze klanten totdat de laatste betaling had plaatsgevonden)

De praktijk leerde echter dat die “goede adviseurs” die bij onze klanten langs kwamen het niet zo leuk vonden als je niet op hun voorstellen inging want daarvoor kwamen ze in ieder geval niet langs en ik heb verhalen gehoord dat ze zelfs boos werden. Het resultaat was dat een aantal klanten dus gewoon zijn verkast naar de concurrent met als gevolg dat wij na 3 jaar nog maar € 1.300,= per maand kreeg.

Op 5 mei 2011 kregen wij een brief dat Cinjee niet meer aan zijn betalingsverplichting kon voldoen en dat de termijnen die nu niet betaald zouden worden na afloop van het contract zouden worden uitgekeerd. Vooralsnog geen probleem als daarmee de problemen zijn opgelost, vooruit dan maar.

In juli kregen wij  echter te horen dat Cinjee advies failliet is verklaard. Vervelend voor ze , maar wij hadden toch een waterdicht contract gesloten met ze en zouden de portefeuille wel terug krijgen van de curator.

Het wordt alleen wel vervelend als de curator een heel andere mening is toegedaan als dat er in eerste instantie door alle partijen is beoogd. De curator is namelijk van mening dat de tussenpersonen geen pandrechten kunnen ontlenen aan de gesloten verkoopovereenkomsten, met als desastreuze financiële gevolgen voor  heel veel tussenpersonen.  Misschien heeft hij gelijk, maar laten we hopen dat hij precies weet waar hij mee bezig is.

Ook  hier is weer gebleken dat wij te weinig juridische kennis hebben, en ook hiervoor hebben zo’n 50 tal tussenpersonen zich aangesloten bij een advocaat, met de bedoeling om de kosten van juridische bijstand te delen. Maar ook hier blijkt dat we beschikken over enige naïviteit. We zijn nu een jaar “rechtshulp” verder. Wij hebben zelf een bedrag ad € 5.600,= aan rekeningen. (maal  50 is dat ongeveer een kleine 3 ton) het ergste is nog dat we geen centimeter zijn opgeschoten.

Wij persoonlijk hebben deze advocaat maar verzocht zijn bemiddeling te staken.

Uit de uitzending en uit de vele verhalen blijkt dat wij nog het minst getroffen zijn door dit debacle.

En als ik voor mezelf spreek dan grijpt mij dit emotioneel behoorlijk aan. Het is gelukkig nog te handelen door de enorme support die ik mag ontvangen.  En dan pas realiseer je je hoe belangrijk echte vrienden zijn.

Een ernstig gedupeerd tussenpersoon

Top