Rechtbank Rotterdam vraagt Hoge Raad uitspraak in pandrechten

De rechtbank Rotterdam heeft in een procedure van een schuldeiser/gedupeerde tegen de curator van gefailleerde bedrijven van Cinjee Advies, in een tussenvonnis op 13 maart 2013 bepaald dat de rechtbank van mening is dat de vraag of pandrechten op verzekeringsportefeuilles gevestigd kunnen worden, aan de Hoge Raad moet worden voorgelegd.

Dat is een opmerkelijke en voor de slachtoffers een heel hoopgevende en gunstige uitspraak. Daarmede kan op korte termijn duidelijkheid worden verkregen over het door de curator ingenomen standpunt dat een pandrecht niet mogelijk is.

Daarmede kunnen vele jaren van procederen tegen de curator en vele kosten voor rechtsbijstand aan de zijde van de curator en de vele schuldeisers/slachtoffers worden voorkomen.

Omdat de curator zich nog over dit voornemen van de rechtbank mag uitlaten heeft de Stichting Slachtoffers Cinjee Advies bij de curator aangedrongen om zijn gehele medewerking te verlenen aan het voornemen van de rechtbank.

Als lid zullen wij u op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen en vervolgstappen.

Top