Nieuws

—– 31 mei 2013 Belangrijk nieuws Update !!!! —–

De Hoge Raad heeft op 31 mei jl. besloten de prejudiciele vragen gesteld door de rechtbank Dordrecht in een procedure in het faillissement van Cinjee Advies nog niet in behandeling te nemen. De rechtbank stelde de principevraag of of een assurantieportefeuille een vermogensrecht is in de zin van de wet. Alleen dan zou een assurantieportefeuille ook daadwerkelijk verpand kunnen worden.

De rechtbank heeft echter een aantal andere verweren van de curator geparkeerd alvorens deze vraag te stellen en de Hoge Raad vindt dat deze andere verweren toch eerst beoordeeld moeten worden. Als de rechtbank alsnog tot de slotsom komt dat deze verweren niet opgaan, kunnen de vragen opnieuw aan de Hoge Raad gesteld worden.

Deze uitspraak is voor de praktijk tegenvallend te noemen. In meerdere faillissementen door heel Nederland spelen nu vergelijkbare vraagstukken en niemand lijkt gebaat bij voortdurende onzekerheid omtrent de positie van de portefeuilles.

De uitspraak van de Hoge Raad is te raadplegen (LJN:CA1614)

—– 4 april 2013 Belangrijk nieuws !!!! —–

De rechtbank Rotterdam heeft in een procedure van een schuldeiser/gedupeerde tegen de curator van gefailleerde bedrijven van Cinjee Advies, in een tussenvonnis op 13 maart 2013 bepaald dat de rechtbank van mening is dat de vraag of pandrechten op verzekeringsportefeuilles gevestigd kunnen worden, aan de Hoge Raad moet worden voorgelegd. 

Dat is een opmerkelijke en voor de slachtoffers een heel hoopgevende en gunstige uitspraak. Daarmede kan op korte termijn duidelijkheid worden verkregen over het door de curator ingenomen standpunt dat een pandrecht niet mogelijk is.

Daarmede kunnen vele jaren van procederen tegen de curator en vele kosten voor rechtsbijstand aan de zijde van de curator en de vele schuldeisers/slachtoffers worden voorkomen.

Omdat de curator zich nog over dit voornemen van de rechtbank mag uitlaten heeft de Stichting Slachtoffers Cinjee Advies bij de curator aangedrongen om zijn gehele medewerking te verlenen aan het voornemen van de rechtbank.

Als lid zullen wij u op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen en vervolgstappen.

 

De meeste recente ontwikkelingen zijn dat:

 

Top