Rechter-commissaris

Behalve in het strafrechtproces heeft de Rechter-commissaris ook een belangrijke taak in faillissementen. De Rechter-commissaris houdt in de eerste plaats toezicht op de curator, maar de Rechter-commissaris heeft ook de bevoegdheid om machtigingen te verlenen.

Resultaat:

De Rechter-commissaris is een aantal keren benaderd, omdat gedupeerden vonden dat de aangestelde curator zijn werk niet naar behoren deed. Deze acties heeft de curator, met wettige onderbouwing kunnen weerleggen.

Top