Politie

In een rechtsstaat kan het begrip politie worden gedefinieerd als een overheidsdienst belast met:

  1. handhaving van openbare orde en veiligheid;
  2. het opsporen en onderzoeken van strafbare feiten;
  3. directe hulpverlening;
  4. signaleren en adviseren.

Volgens deze definitie behoort de politie tot de uitvoerende macht gelegen bij het ministerie van binnenlandse zaken. Als het gaat om punt 2 dan is deze gelegen bij de Officier van Justitie \ het Ministerie van Justitie.
De politie zet een verklaring over oplichting op papier  en vraagt deze te ondertekenen.

Resultaat:

Gedupeerden die kunnen bewijzen dat ze bij investeringen in Cinjee Adviesniet of onjuist zijn geïnformeerd, hebben contact gezocht met de politie om aangifte van oplichting te doen.
Resultaten zijn (nog) niet bekend.

 

Top