Notarissen

Notaris K. – Sliedrecht.
Cinjee Advies heeft een slachtoffer bewogen tot afgifte van geld, door het afsluiten van een complex financieel product (een hypothecaire lening + een levensverzekering) in combinatie met een lening aan Cinjee Advies. De Notaris is aansprakelijk gesteld voor zijn aandeel in de totstandkoming van de hypothecaire lening.
De Notaris wordt verweten dat hij, gelet op de in de Wet op het Notarisambt op hem rustende zorgplicht, niet heeft gehandeld zoals onder de gegeven omstandigheden van een redelijk bekwaam en redelijk handelend notaris mocht worden verwacht, en daarmee de Wet op het Notarisambt en de Gedragsregels van het Notarisambt heeft overtreden en dus de zorgplicht heeft geschonden.
De Notaris aanvaard de aansprakelijkheid niet. De wederzijdse standpunten zijn uitgewisseld, en het slachtoffer heeft besloten een civiele procedure tegen de Notaris te gaan voeren. Deze civiele procedure wordt door advocaat P. G. voorbereid.
 
Notaris P. (K. notarissen) – Sliedrecht.
Cinjee Advies heeft een slachtoffer bewogen tot afgifte van geld, door het afsluiten van een een hypothecaire lening in combinatie met een lening aan Cinjee Advies. Ook deze Notaris is aansprakelijk gesteld voor zijn aandeel in de totstandkoming van de hypothecaire lening.

Ook deze Notaris wordt verweten dat hij, gelet op de in de Wet op het Notarisambt op hem rustende zorgplicht, niet heeft gehandeld zoals onder de gegeven omstandigheden van een redelijk bekwaam en redelijk handelend notaris mocht worden verwacht, en daarmee de Wet op het Notarisambt en de Gedragsregels van het Notarisambt heeft overtreden en dus de zorgplicht heeft geschonden.

Ook deze Notaris aanvaard de aansprakelijkheid niet. De wederzijdse standpunten zijn uitgewisseld, en het slachtoffer overweegt een civiele procedure tegen de Notaris te gaan voeren.

Top