Fraudehelpdesk

De Fraudehelpdesk is er voor de Nederlandse bevolking. Ze willen zo veel mogelijk voorkomen dat mensen slachtoffer worden van fraude. Ze doen dit door burgers en bedrijven te behoeden  voor oplichtingspraktijken en gedupeerden door te verwijzen naar instanties die hen verder kunnen helpen. De Fraudehelpdesk heeft als doel om de weerbaarheid van burger en bedrijfsleven tegen fraude te verhogen door het bewustzijn erover te vergroten.

Het idee voor een helpdesk is ontstaan in 2005. Zakenman en kenner van dubieuze beleggingsproducten Niko Paape, die ervaring had met de begeleiding van gedupeerden, bedacht het plan voor een telefonische hulplijn voor slachtoffers aan fraude. Eind 2007 nam de tweede kamer een motie aan van SP en Groen Links waarin de regering werd gevraagd voorstellen te doen voor hulp aan slachtoffers van financieel-economische criminaliteit.
In mei 2010 besloot de minister van justitie tot de oprichting van een helpdesk. Een half jaar later koos het departement voor SafeCin als uitvoerende projectorganisatie.
De Fraudehelpdesk maakt deel uit van de Stichting Aanpak Financieel-Economische Criminaliteit in Nederland (SafeCin), die tevens Steunpunt Acquisitiefraude (SAF) onder haar hoede heeft.

Resultaat:

Nuttige advisering voor gedupeerden.

 

Top